یکی دیگر از خدمات شرکت کوه نور طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان های اداری و تجاری می باشد . در ادامه برخی تصاویر مربوط به اجرای این پروژه را مشاهده می فرمایید :