طراحی و ساخت انواع تندیس

تندیس (فلزی ، چوبی ، پیلکس ، خاتم و ترکیبی ) /سه بعدی سازی آرم ، لوگو و … /ساخت انواع ماکت (بزرگسازی ، کوچک سازی ) /تابلو های پیلکسی با قابلیت روشن شدن مطالب و نقشه (کروکی) جهت کتابخانه ها و سالنهای سمینار و…